mércores, 11 de novembro de 2015

O CASTRO DE DONÓN. Inicio de curso 2015-16


O pasado venres, 6 de novembro, Antía, Domingo e Rosa Martínez acompañaron o alumnado de 3º e 4º da ESO ao monte do Facho para darlles a coñecer un dos lugares máis emblemáticos da península do Morrazo. Alí hai unha mestura de restos arqueolóxicos que dan conta do interese que tiñan no mundo antigo estas atalaias naturais. Puidemos ver as Cíes case a tiro de pedra, a illa de Ons perfectamente recortada no medio do Atlántico, na bocana da ría de Pontevedra e moito máis alá, envolveita en neboeiro, a punta de Corrubedo onde se asenta a única duna móbil de Europa. Este país está cheo de lugares impresionantes e estes son só algúns deles. 


Construcións circulares no castro galaico de Donón no monte do Facho


Vello templo romano


A illa de Ons, e ao fondo a punta de Corrubedo. Fisterra, estás aí?


A coroa do castro, lugar estratéxico dende onde se pode divisar, en días claros que peta o vento do Norte, dende Baiona ata Fisterra.


As Cíes e o corredor de Cabo Home

Os de 4º e os de 3º
As profas tentando guarecerse da chuvia arrimadas aos pedróns labrados con inscricións romanasMoito nos gusta subir aos penedos!


Máis imaxes no galeguaixoves, 18 de xuño de 2015

Lendo Celso Emilio, ese camiño...


Fragmento do documental emitido pola TVG o 12 do 12 do 2012, que xa ten o seu aquel.
O documental enteiro aínda se pode ver nesta ligazón http://www.crtvg.es/tvg/programas/100-cef-celso-emilio-ferreiro#
 Outra ligazón de interese para os que teñades que ler Cemiterio privado
Aínda hai máis sitios de interese na rede sobre Celso Emilio, por exemplo unha web exclusivamente adicada a el onde poderedes escoitar a voz do poeta en entrevistas e tamén recitando os sus poemas.
BO VERÁN!   

martes, 9 de xuño de 2015

Doce poemas apócrifos de ALVARO CUNQUEIRO


Texto extraídos de poemas y fragmentos1. Cando se fina un home                


Cando se fina un home, morre unha cidade.
Vaise il, pro non soio.
Leva soños, verbas, desexos que foron, bicos,
tristuras, amistades, grandes risadas. Todo isto
no fardelo que lle foi dado.
Pro tamén leva dos outros:
o aroma de aquel recuncho, aquela hora
de sol de inverno na praza, a fonte
sob os plátanos, o cheiro de mel da confiteiría, uns
¡bos días, señora Pepa!, i-ela sorrindo, gorda;
a discusión no Comité: ¡eu estou pola
mellora do gado mouro! Non sabía por que.
Il amaba unha certa paisaxe, unha certa
forma das estrelas, i-as herbas, i-o canto do galo,
unha certa voz nos homes, i-unha color nas vacas.
I-a cidade —o mundo— decía: Mijail estame vendo tamén.
E seguía, seguían as horas, as estaciós, os séculos.
O mundo, porque alguén o miraba, seguía indo.
Pro un día calisquer cen Mijail morren
i-o mundo acaba, perdido, soio, sin que ninguén o olle
amorosamente, como é debido.

2. Erikson vólvese pra escoitar a súa mocidade

E cando se decatou, quitou a pucha
pra enchela coas froles do prado.
—Pro as froles están somentes
nun soño, abaneadas por un ventiño morno,
que tamén era soño, soño, soño.
Tivera os anos coma trigo dourado
nas mans, no corazón, nas verbas.
—Nos ollos tamén si, cos que medía
o van da moza e a carreira das estrelas.
Pro non o soupo daquela.
Agora que por vez derradeira soña
que escoita o cuco no alcipreste,
coa pucha parda na man, e os ósos
somentes quentados polos recordos,
—ouh fondo pozo mouro, vida esgotada,
cas ceibados do corazón, violín sen cordas!—
vólvese: a perdida mocidade debe de estar cantando
máis aló dos outeiros, do mare, dos outeiros,
do mare. Aínda cantando.


3. Eu quixera ter as voces
Eu quixera ter tódalas voces,
as que sirven pra decir amor.
A voz da nai que dende a fiestra
adeus di ó fillo que vai pró mar.
—I-a voz da nai, que dende a porta,
¡benvido sexas! di ó fillo que ven do mar.
E tamén ó home, ou ó amante.
Pra decir amor ten que haber voces como de bosque
ou de río en fervenza, e deloutras
soaves coma unha pel soave.
A voz de Francisco pra decir amor a toda cousa
e voces de amor carnal, cáseque salaios.
I-a final, cando tivera tódalas voces,
—adeus, namorada miña, que vas a mondar
arroz nas lagoas, adeus, dama de Duino
que choras bágoas de ouro i-encaixe de Venecia! 
á final, digo, ser dono disa voz segreda
que somentes un ouvido escoite,
que ven coma ven a noite,
sin saber de onde,
vestíndose a sua chambra de estrelas.

4. O vagabundo

Metín tódolos meus días nun fardelo mendado
e boteime a andar.
Eu mesmo faguía os camiños que me levaban
lonxe, mais aló dos bosques,
pola beira do mar, polo mar mesmo.
E no fardelo, a carón dos días meus,
—infancia, mocidade, madureza, vellice—
iba metendo o pan das esmolas.
Algunha vez o pan aínda estaba quente i ó tocalo
resucitaba un día de meu no que, mociño,
ollei unha dona fermosa que collía frores no xardín.
No sur, agasallábanme con vasos de viño.
Pro, xa é tempo de volver. Canso, e xa non sei soñar.
Coma un trobo rachado por un raio,
ya non enxamian as abellas no verán
drento de min. Soños non hai nin inquedanzas.
Na vella casa farei lume, e contareille ás chamas
como é que morre un vagabundo.


5. Xa foi a terra

Xa foi a terra, xa non é.
Ou mellor dito, foise a terra,
quizaves polo áer, quizaves pola mar.
—Nuben e illa deberían ter
a mesma definición nas xeografías.

Xa foi a terra. Dende onde vivo prisoeiro
non podo dar testimoño de que haxa
arbres, pasteiros, ríos, montes,
o deserto de Arabia, i aquela chaira
lamagosa, onde nun outeiro estaba o pobo en que nascín,
e de onde ollaba coma o Adigio iba pro mar.

Cemento e cemento, ferro e ferro. Soio.
Pro, e cando voa unha anduriña i eu sei que é abril,
ou cando chove, ou cando neva,
podería eu decir que non hai terra, que xa foi,
que é cousa de historia, dende a fiteira
da celda de cemento na que vivo?

6. Aínda non sei para que…

Ten de haber por ahí xente
á que lle sobre un pouco de tempo da súa vida,
e podería darmo a min, que esgoto o meu
deitado na miña sede, a carón da area quente
e do esquelete do cervo que coidaba
que ao norde había fontes de auga fresca.
Os meus ollos xa non saben distinguir un arbre no outono
dunha muller que se ergue do chan
despoixas de ter parido un neno louro
e o levanta sober da súa cabeza.
Non diferencio as falas nin os ventos
e teño xa esquencido o colo da miña nai
e a Katty, á que biquei nunha orella e chorou.
Morrendo, pido unha esmola de tempo
aínda que non sei para que…

7. O tempo dos probes

Os probes teñen muito máis tempo que os ricos
—e tamén máis frío, máis fame, máis soedade,
máis choiva, máis sol, máis lúa, máis vento.
Coñécense entre eles, e teñen unha fala propia
feita de medo e de raiba, humildosa na coda
e por dedentro chea de dentes afiados.
Entre os probes da miña illa adeprendín
que cando morre un neno, a xente esquece a fala,
e soio ao día seguinte volven adeprender a falar,
pirmeiro os outros nenos, logo a nai, logo os cas.

8. A nao de Sigvar Sigvarson

Imos, falcón da ribeira, do mar maior!
Pintei unha serpe de ouro na miña vela
e no meu peito tatuáronme o nome do meu can,
Sok, o meu can de pastor, o que garda o meu rebaño.
Quero, cando eu vaia polo gran mar
e non vexa terra ao leste,
que os meus guerreiros lean no meu peito
o nome do meu can, eu tumbado nun leito de coiros,
botando unha soneta, pro ouvindo decir ¡Sok!
e soñando cos pasteiros de Bjora, onde o meu can
axunta o rebaño á noitiña, e ladra contando
as pardas ovellas entrando no cortello,
namentras manseliño folerpa.
E a miña nave navegando por ribeiras
de sol, limoeiros, viñas e oliveiras.

9. Tantos camiños busquei

Non pra volver á miña casa
senón a aquela vila refranada no vello libro,
deitada na chaira poeirenta, arredor dunha torre,
muitos camiños busquei, entrei e saín por laberintos
e na boca da cova saudei á Polar.
En lixeiros veleiros pasei o mar con ela.
E sempre eu, libre e virxe, entre as rapazas núas
sob as pontes de ríos sin nome,
ou ás portas dun burdel, co meu gorro roxo,
por curiosidade de ver mulleres tan usadas.
Eu soñaba aquela vila do vello libro
en días de vendima, cando entran nela
os burros negros con canastros cheos de asios.
Xa somentes con pasare dúas follas máis no libro,
eu atopábame na adega catando viño roxo.
Un solene calor enchíame i eu chegaba
a sere un rei acolá embaixo,
agallopando á sombra das abidueiras.
Pro, verdadeiramente, soñaba con aquela vila
porque nóna había,
i eu vivía nunha illa chamada Tulé,
de oficio remendador de redes, vinte anos, coxo e solteiro.
O libro chegara a Tulé polo mar, nunha botella.
Cousas que lle acontecen aos soñadores.10. Aqueles outros ríos

Nado nunha illa pequena, penascosa,
eu nunca ollado tiña un río, pro soñei un cento.
No mapa da escola eran veas azúes.
E cando por primeira vez un río,
correr a iauga escura por entre salgueiros, vin,
e pasar sob unha ponte de oito arcos, chorei,
namentras o chamaba polo seu nome,
doce coma un nome de muller.
E do río xurdíu aquela do loiro cabelo,
e pondo un dedo sober dos seus beizos
díxome: Cala, e nóno despertes,
vaite axiña, non te bañes nas súas augas,
que che xantará o mirar.
Que nada hai que lle goste tanto a un río
coma un mozo estranxeiro cos ollos virxes
de ollar ríos!
E a fermosa aloumiñaba o lombo do río
coma si se tratase dun boi ben cebado.
Coma miña nai o lombo dun boi na eira da casa
denantes de que os criados saísen con íl pra feira das quendas de maio.
Aqueles outros ríos azúes dos soños e do mapa
ónde estaban, ónde están, fermosa do loiro cabelo,
Lorelei, Lorelei, que me salvache a vida?

11. Os tres reises

Melchor estaba agardando
a Gaspar e Baltasar.
Fixeron lume nun alto
y amecéronlle pedras preciosas.
—Sete verbas de ouro dixo un,
sete de incenso dixo outro,
sete de mirra dixo o mouro,
i os tres a un tempo outra segreda,
que así se fai, cun lume aceso,
unha estrela.
—De que parte cae o mundo?
Preguntábanse os tres.
A estrela alumeaba no ceo.
—Ai!, de que parte caerá Belem?
E un rapaz que collía molime
escoitounos e riuse e berroulles:
—Mira que tres sabios de Oriente,
mira que tres Magos de pimpirimpel:
déixense guiar pola estrela,
e xa chegarán a Belem.
E o rapaz deixou o molime
e brincando botouse a andar,
e chegou a Belem denantes
que Melchor, Gaspar e Baltasar.

12. Dende aquelas fiestras

Si aquela muller, naquela fiestra,
fose unha muller nova e fermosa,
e tivese unha vista tal que poidese
contemplar o meu rostro, e decatarse
de canta fame de amor teño!
Xúrovos que non poido vivir sin muller!
O mesmo can meu, que me lambe os pés, o sabe.
Pro, por que iba a ter ela esa diviña ollada,
que deixa ver de fiestra a fiestra,
a traveso da ancha praza, i ela non ten amor,
i eu, en troques, que teño todo o amor do mundo,
non poido ver xiquer, sober dos castiñeiros de Indias,
si ela é nova, si é fermosa?
E si chora cando eu choro, corazón, corazón valeiro.
Por qué non haberá, ouh Deus!, isas miradas?xoves, 4 de xuño de 2015

O INCERTO SEÑOR CUNQUEIRO


 


  •  Ligazón a unha web onde se reproducen traballos de CUNQUEIRO como TRADUTOR
  • DOCUMENTAL sobre o autor emitido por TV2 no 2011

sábado, 23 de maio de 2015

ERAN UNHA VEZ ......... UN FELIZ MUNDO NOVO E UN PORCO A DÚAS PATASEntrevista a Aldous Huxley: A DICTADURA CIENTÍFICAPARTE 1 da serie TV baseada na novela de Huxley Un feliz mundo novo (1931) Está dispoñible a serie completa en youtube.
DOCUMENTAL sobre Aldous Huxley

GRANDES ESCRITORES: Aldous Huxley


Deixamos todas estas ligazóns para quen queira ilustrarse sobre a novela que lemos en 4º neste 3º trimestre. Huxley foi quen de botar unha ollada profética sobre o futuro inmediato das sociedades humanas e amosarnos unha vista panorámica desoladora. Algo parecido fixo Vicente Risco con O porco de pé pero uns anos antes (1928) e coa óptica da sátira escarnecedora.

Xa me tardaba a min a hora de emparellar estas dúas noveliñas neste caderno!        
martes, 19 de maio de 2015

VIDEOTEATRO 2015


O Atraco IES ROU from matesrou on Vimeo.


A actividade teatral en galego centrouse este curso na representación dunha pequena peza teatral traducida para tal ocasión. A historia é moi sinxela e no diálogo hai unha certa dose de absurdo e humor. 

mércores, 18 de marzo de 2015

TRADUCIMOS FRANZ KAFKA


Franz Kafka (1883 - 1924)
Eu era ríxida e fría, eu era unha ponte e estaba tendida sobre un barranco. Cos pés a un extremo e os dedos crispados no outro, estaba solidamente enraizada na lama movediza. Os faldróns da miña casaca aboiaban ás beiras. E moi por debaixo miña, ruxía o torrente xeado. Ningún turista se aventuraba cara aquelas alturas inaccesibles; a ponte non estaba sinalada en ningures. Así que eu seguía tendida e agardaba; non podía facer outra cousa que agardar. A non ser que veña abaixo, ningunha ponte, unha vez emprazada, pode deixar de ser unha ponte.

E un día, cara o solpór- o primeiro, o milésimo?, non sabería dicilo- os meus pensamentos seguían confusos e viraban sempre en redor; era un luscofusco de verán, o ruxido do torrente fixérase máis xordo, cando oín o rumor dunha pisada humana. Vén cara a min, cara a min! Ténsate, ponte; prepárate, pasarela, para termar do pasaxeiro cuxa carga se che confía! Se o seu paso é inseguro, acóugao sen intervir, pero, se perde o equilibrio, amósalle cal é o seu tempero e, coma un deus da montaña, lévao ao outro lado sobre terra firme.

Chegou, explorou a miña firmeza coa punta ferrada do seu bastón; logo, coa mesma punta, ergueu e puxo en orde detrás miña os falfróns da miña casaca. Afundiu a punta do seu bastón na miña cabeleira enguedellada e deixouna alí un longo anaco, esquecéndome sen dúbida, mentres eu lle guindaba olladas salvaxes. Pero de súpeto  - mentres eu o seguía co meu pensamento porriba de montes e vales- chimpou no medio e medio do meu corpo con ambos pés. Sentín unha violenta dor, sen comprender que ocorría. Quen era? Un neno? Un soño? Un viaxeiro? Un suicida? Un espírito de tentación ou de destrución? E vireime para sabelo. Como pode virar unha ponte? Apenas iniciara o meu movemento e xa comezaba a caer, caía, e nun intre fun esgazada e atravesada polas bicudas agullas das rochas, que sempre me fitaran tranquilamente dende abaixo ao través do curso da corrente.
Relatos póstumos


mércores, 11 de febreiro de 2015

SONO E SOÑOS


 Resultado de imaxes para SURREALISMOUn modo de transporte moi raro

Estoú nun lugar moi oscuro e non se ve nada. 
De repente vexo un paxaro moi pequeno. 
Que pinta ese paxaro aqui? 
Como podo velo se todo esta moi escuro?  
Non o sei.  
Sen embargo o paxaro creo que non me ve. 
Pego un grito forte e de repente o paxaro se acerca cara min e colleme coas suas poutas e levantame cara arriba.
Onde me levas? Qe queres de min? 
Son preguntas tontas porque dende logo o paxaro non pode falar. 
O paxar sóltame e agora estoú caendo nun pozo mi escuro e grande. 
Que está pasando? Iso é unha broma?
Estou indo cara abaixo e mentras caío vexo que abaixo hai unha festa. 
Unha festa? 
Pois si era unha festa.O meu instinto festeiro fixome querer participar na festa pero  non podo chegar porque de novo aq uel paxaro aparece e cólleme coas súas poutas pola blusa. Maldito paxaro.  estaba eu pensando, coa gana que tiña eu de participar nesa festa. 
E agora cara onde vai levarme? Non teño nin idea.Espero que sexa cara outra festa,pero resulta que non.
O paxaro lévame lonxe mi lonxe e ó parecer será o meu avión mentrae eu estea por aquí.  
M.E.


Había un sol que se transformou nun limón, tras iso nunha mazá e da mazá a unha laranxa, en entón foi un balón que se lanzou onda min e espertei.

 KawaiiGirlChan

 COLECTORES ASASINOS
Estaba na miña habitación e miña nai veume buscar para ir cear.
Pedira unhas pizza desas que veñen nunhas caixas de cartón.
Cando ía  sentar na mesa para cear,  dime miña nai: "Lucia, antes de sentar á mesa podías ir  tirar as caixas das pizzas nos colectores de reciclaxe, no azul eh.
A min non me quedou outra e fun.
Cando cheguei abaixo o colector azul quedábame moi lonxe e, por preguiza, tirei as caixas no colector de vidro.
Cando dei a volta para regresar a casa, non podía avanzar, era como se alguén me estivese agarrando.
Dei a volta e o colector amarelo estábame agarrando dun brazo, e cada vez me acía mais dano.Eu choraba e choraba, non era capaz de andar.
E de repente o colector díxome : " Es unha desvergoñada, hai que reciclar, así vai o mundo.
O conlector íame comer!
LUCÍA

Pesadelo no burguer king

Estaba eu camiñando por unha rúa que ao comezo tiña un burguer king e no outro extremo a miña casa. Eu saín camiñando cara o burguer king, a rúa era toda recta, e polas beiras estaba repleto de edificios; cando estaba chegando notei que cada vez ía mais lento e deime conta de que me estaba a transformar nun happy meal, cando voltei  mirar cara enriba había moitas hamburguesas, patacas e sobres de ketchup que viñan por min, era todo un menú King aforro, pero cada vez saían máis e máis dos edificios, pero de repente vin como chegaban por detrás miña moitos big-macs, as súas respectivas patacas e sobres de salsa, tamén acudían moitos mcflurrys e mais happy meals coma min. Este grupo que viña na miña axuda acurralou ós outros e devorounos. Eses nenos querían venderme para que me comese un neno.

 Sr. Picaporte


 
Axitación.
Estaba eu xogando nun campo apartado da cidade cando, sen darme conta,  estaba tirado no chan e non podía abrir os ollos,  pero ao pechar e volver a abrir os ollos estaba no día anterior ao do accidente. Estaba tumbado na cama cando un amigo me dixo polo móbil se íamos xogar a unha solaina, eu sabía que non debía ir pero inconscientemente dixen que si e, como me temía, nun abrir e pechar de ollos estaba outra vez no dia anterior;  queria saber que estaba pasando pero non conseguía encontrar a resposta, cada vez que meu amigo chamaba, eu dicía que si contra a miña vontade,  eu peguntáballe se non se acordaba de nada, e como me temía só o recordaba eu. Sabía o que tiña que facer,  tiña que evitar que esa pelota me dese na cabeza para non volver repetir a mesma escena durante toda a vida. Ese día estaba mais atento ao que sucedía ao redor miña ca a min mesmo,  de repente deime conta de que un obxecto ía impactar contra min pero para sorpresa miña era unha almofada,  esquiveina e sen máis espertei,  resulta que era a miña nai que estaba batendo a almofada contra min para espertarme e recordei que no soño o que sempre me golpeaba na cabeza era unha almofada, máis ca un soño parecía un pesadelo.
 (Decex) 


Resultado de imaxes para SURREALISMO


O home do can.

Estaba nunha sala chea de libros azuis e paredes brancas, con dúas amigas. De súpeto, escoitamos un ruído e asomeime á porta a ver se vía algo. Fóra había unhas escaleiras que parecían interminables, e nada estraño. Intentamos averiguar de que eran eses libros pero parecían escritos noutro idioma. De súpeto oín outra vez o ruído e volvinme asomar á porta, aínda que esta vez vin unha sombra dun home e dun can, vía como pouco a pouco se aproximaban máis á porta. Nas súas sombras reflexábase algo que non me transmitía nada bo. As tres, asustadas, non sabiamos onde meternos, e cando abrín a porta para ver se estaba preto xa de nós, vin o seu rostro cun sorriso malvado e o can sen parar de ladrar. Querían levarnos con eles.. E así foi, de súpeto sumerxímonos nun sono profundo no que todo era de cor negra.
 And.


Resultado de imaxes para SURREALISMO UN PESADELO MARABILLOSO
Quero levantarme da cama,pero non son capaz.
Fago forza,pero nada,é como se tivese chumbo nas pernas.
Volvo facer forza.máis forza,moita forza,e ,por fin,consigo moverme.
Por desgraza fixen DEMASIADA forza  e comezo a caer da cama.
So son uns segundos, pero parecen horas,e cando, por fin, chego ó chan noto como este se converte en auga.
Non o podo crer ! 
En apenas uns segundos paso de estar na miña cama a unha piscina.
Comezo a afundirme, primeiro despacio , pero despois aumenta a velocidade.
Pecho os ollos, e entón oio como alguén me chama.
Abro os ollos.
Non pode ser !
Teño aos meus pais ao pé da cama dicíndome que me tranquilice, que só foi un pesadelo.
Si, como se fose tan sinxelo.
O que eles non saben é que o pesadelo comenzou no momento en que espertei.
AINOA
                                        
O MÁIS FERMOSO RECORDO

Estaba no meu cuarto,durmida,cando de súpeto un berro da miña tía espertoume,e non sei por que tiven moito medo.Fun correndo ao celeiro,pechei a porta de madeira cunha placa xigante de madeira,coma esas placas utilizadas nos filmes medievais para pechar as portas dun castelo.

A miña tía comezou a bater na porta,non sei por que pero tiña medo dela,queria fuxir pero non habia onde agocharse,o celeiro tiña o tamaño dun pequeno cuarto.A miña tía comezou a bater máis forte,eu ao tentar correr,caín cunha placa de madeira que había no chan.Mentres tanto,miña tía conseguiu abrir a porta,e foi cando descubrín que non era a miña tía,era....o boneco de Mario Bros que me mercaran para o meu sétimo aniversario e que hai dous anoso botara ao lixo porque xa non xogaba con el xa me fixera maior.

O boneco ruxiume,coma cando un predador vai cazar a súa presa.Deitada no chan,non podía escapar,entón Mario colleume dun pée arrastroume fóra do celeiro para levarme xunto a un recipiente de lixo que había á beira da casa da miña tía.Mario quería botarme ao lixo coma cando eu o botara anos atrás.Cando estaba caendo o interior do lixo...espertei

Epílogo:
Estaba no meu cuarto,na miña cama e deime de conta de que todo fora un soño,aínda que me sentía mal,como culpable..
O día seguinte,compreille un boneco de Mario Bros o meu irmán de 8 anos,e díxenlle que aínda que cansase de xogar co boneco,que nunca o botase ao lixo,que o mellor era conservalo de recordo,porque cando un se fai maior o máis fermoso que ten son os recordos de cando un era pequeno.

ComfortablyNumb 
 Un soño de medo

Estaba na piscina municipal de Antas de Ulla e recoñecina polos esvaradoiros. Funme tirar polo branco que era un dos meus favoritos e despois, non sei o por que, decidín tirarme polo esvaradoiro do tubo negro, estraño, xa que daquela eu tíñalle medo á escuridade; cando subín para tirarme, arrepentinme, xirei cara atrás mais á xente que estaba tras de min, mirábanme coma se quisexen matarme, así que me tirei; pechei os ollos e só escoitaba o son da auga, mais cando algo me fixo dano, abrinos, o meu peor terror envolvía o tubo escuro, paiasos, paiasos por todos lados, eu só berraba de medo e o esvaradoiro non parecia ter fin, e así todo o tempo ata que espertei.
Mostrando tumblr_mqqfrhQ7lR1sndmc5o1_500.gif
  

luns, 9 de febreiro de 2015

VOCABULARIO DE De catro a catroVOCABULARIO DE  De catro a catro

Aquí vai o vocabulario extraído do poemario de Manoel Antonio. Estes son os significados literais que podedes atopar en calquera dicionario da lingua un pouco groso. Agora hai que ver cales son os significados literarios que se activan no contexto en que aparecen.
A
A bandazos. A golpes de mar.
Aboiar. Ficar suspenso na auga ou no ar.
Abolir. Facer desaparecer.
Abuado. Silencioso, mudo
Acenar. Facer acenos ou xestos. Comunicarse xestualmente.
Acobadarse. Apoiar os cóbados.
Ademán. Xesto ou aceno.
Aferrar. Trincar, coller con forza.
Alén. Máis alá
Almanaque: Calendario
Alta-mar.  Mar de fóra, o océano.
Aludir. Facer alusión ou referirse a algo ou alguén.
Amortallar. Vestir o defunto para o enterro.
Amplexadora. Ampliadora, amplificadora.
Antípodas. O punto xeográfico máis distante do que se está.
Anverso. A cara do dereito do que ten dúas caras.
Aramio. Arame, fío metálico.
Arredar. Separar, afastar.
Arroaz. Mamífero mariño máis pequeno que o golfiño.
Arrumbar. Estibar, arrombar. Procurar un sitio para cada cousa.
Ás . Apéndices voadores das aves.
Augardentosa. Que presenta características da augardente.
Azos. Ánimos, folgos.

B
Babion. Babeca, baboso.
Badía. Baía, ría, brazo de mar que entra terra adentro.
Bágoa. Lágrima.
Baldeira. Sen nada dentro.
Balizada. Sistema de balizas ou boias.
Barlovento. Lado de onde vén o vento.
Beizos. Labios.
Bergantín. Barco de dous mastros e vela cadrada ou redonda.
Bicada. A parte máis alta, onde está o bico ou cume.
Bric-barcas. Xogo de palabras baseado na semellanza fonética entre elas.
Buguina. Corna de gran tamaño. Calquera aparello que amplifica o son.

C
Cabo de. Ao lado de, a carón de, á beira de, onda.
Cabotaxe. Navegación mercantil que une o tráfico de diferentes portos da costa.
Cachear. Rebuscar.
Cadaleito. Ataúde, féretro, caixa de morto.
Calabrote. Cabo groso de nove cordóns trenzados de tres en tres.
Calima. Neboeiro, brétema, mera.
Carrusel. Aparello mecánico que vira e vira.
Cartafol. Carpeta.
Castelo de proa. O lugar do barco onde se pode divisar o horizonte sen obstáculos, en dirección ao rumbo do barco.
Catalogada. Incluída nun catálogo.
Ceifar. Segar.
Chicote. Extremo dun cabo.
Chopar. Tirarse á auga.
Chuvasco. Chuvieira, ballón. Chuvia súbita.
Circunmeridiano. Círculos imaxinarios que pasan polos pólos.
Clandestinamente. Ilegalmente.
Cocktail. Mestura que se consegue batendo moi forte.
Colo. En xeral, pescozo. Levar no colo é entre os brazos.
Cronometrar. Contar o tempo con precisión.

D
Dársena: Parte máis abrigada do porto.
De vagar: A modo, lentamente.
Decote: Habitualmente, frecuentemente, a diario.
Defraudar: Truncar expectativas, desilusionar.
Degolado: Cortar pola iugular.
Derradeiro: O último de todo.
Desamarrar: Desatracar, quitar as amarras.
Desarborar: Deixar o barco sen mastros nin paus que termen das velas.
Desbicado: Encetado, empezado.
Desertar: Eludir as responsabilidades dunha disciplina.
Desfollar: Quitar as follas.
Desourentarse: Desorientarse, perder o norte.
Despectiva: Con despeito, con rexeitamento.
Despreguizar: Quitar a preguiza do corpo cando un leva moito tempo sen movelo.
Devalar: Baixar a marea
Diagrama: Figura gráfica que serve para resolver un problema, representar unha lei, a evolución ou variación dun fenómeno etc.
Disperso: Que se dispersa, que se separa o que estaba unido.
Doa: Cada unha das contas dun colar

E
Efémera: De pouca duración.
Efusivo: Que amosa efusión, emotividade.
Emproar : Coller rumbo, dirixir a proa do barco cara un punto.
Encrucillada: Encontro ou confluencia de camiños.
Endexamais: Nunca.
Engrenaxe: Conxunto de pezas dentadas dunha maquinaria que se axustan para crear movemento.
Enmallar: Apresar nunha rede ou malla
Enrolar: Envolver en forma de rolo. Entrar a formar parte da tripulación dun barco.
Ensumirse: Vir a menos, minguar. Abstraerse.
Envergada: Atada ás vergas como as velas.
Enxugar: Tirar a auga, secar.
Erecto: Teso. Dereito, vertical.
Esbardar: Falar cousas sen sentido, esbardallar.
Escamotear: Facer desaparecer algo enxeñosamente.
Escoar: Esvarar, deslizarse, escorrer.
Escota: Cabo unido á parte inferior das velas dun navío que serve para tensalas e orientalas con relación ao vento.
Escovar: Varrer, vasoirar.
Esculcar : Observar, enxergar, divisar.
Escuma: Burbullas que se forman na crista das ondas.
Escumallo: Restos de escuma.
Esmoer: Moer a modo, dixerir.
Espallar: Esparexer, ciscar, dispersar.
Esperanto: Idioma para uso planetario creado a partir de estruturas de diferentes linguas.
Esquecedizo: Con tendencia acusada a esquecer.
Esquecer: Non gardar memoria de algo.
Esquezo: Esquecemento, olvido.
Esquivar: Evitar algo ou alguén.
Estantía: Pensativa, taciturna.
Esvarar: Perder pé, escorregar, escorrer.
Evadirse: Fuxir.
Exhausto: Esgotado
Exhibir: Mostrar con orgullo.F
Facerse á vela: Zarpar, desatracar.
Farrapos: Teas rotas.
Fasquía: Aspecto
Fenestra: Fiestra, ventá, xanela
Finar: Rematar, morrer.
Follear: Ollar as follas dun libro.
Foula: Auga pulverizada que sae do mar ao bater as ondas contra o barco ou as rochas. Po de fariña. Caspa.
Fría de vento: Unha racha de vento frío
Friorento: Cheo de frío
Frouxa: Folgada, solta.

G
Gaiola: Caixa con reixas para encerrar seres vivos.
Gavieiro: Mariñeiro encargado de divisar todo dende a gavia. A gavia é a vela máis alta do mastro.
Goleta: Embarcación lixeira a velas.

H
Halar: Tirar por un cabo ou corda.
Hostilidade: Animadversión, animosidade, xenreira.

I
Improvisar: Facer sen planificación previa.
Impune: Que goza de impunidade, sen consecuencias legais.
Incauto: Inxenuo, confiado.
Incógnito: Literalmente, de nome ou identidade descoñecido.
Indeleble: Que non acusa as desfeitas do paso do tempo.
Inédita: Descoñecidas, nunca editadas ou expostas ao público.
Infecundo: Que non ten continuidade nin capacidade para xerar algo novo.
Inmorredoiro: Inmortal, imperecedeiro.
Innumerado: Que carece de numeración.
Intacto: Indeleble, sen danos.
Intertroque: Intercambio.
Intre: Momento.
Intrusa: Entrometida
Inxenua: Incauta, pouco malévola.
Irredento: Que non se pode redimir, irrecuperable.

L
Largacía: Extensión.
Largacíos: Extensos.
Lecer: Ocio, tempo libre.
Leitmotiv: Tema recorrente.
Leme: Temón, instrumento que goberna a dirección do barco.
Leviá. Lixeira, que pesa pouco.
Loira: De cor clara, rubia, branca.
Luceiro: Corpo celeste que brilla no ceo nocturno.

M
Madrigal: Composición poética breve de carácter amoroso e idílico, formada por versos heptasílabos e hendecasílabos.
Malévolo: Con propensión á maldade.
Mareta: Abaneo continuo a que somete o mar o barco.
Marusía: Mar bravo, que pode facer perigar a estabilidade da embarcación.
Mastro: Pau maior do barco.Soporte vertical que sustenta calquera cousa.
Mecanógrafo: Que escribe a máquina.
Meridiano: Liñas circulares imaxinarias que atravesan os pólos.
Morna: Tépeda, nin quente nin fría.
Morse: Sistema telegráfico que utiliza un código no que a cada letra ou número lle corresponde unha combinación de puntos e liñas.
Murchar: Perder pouco a pouco a vida.

N
Neboeiro: Mera, calima, nube de néboa baixa e compacta.
Ningures: Ningún lado.
Noctámbula: Que fai vida pola noite.
Novelo: Bóla de lá.

O
Obseso: Teimudo nalgunha idea.
Ondaxe: Conxunto de ondas.
Orión: o cazador, é unha constelación prominente, quizais a máis coñecida do ceo. As súas estrelas brillantes e visibles dende ambos hemisferios en inverno fan que esta constelación sexa recoñecida universalmente.
Ortodrómica: A liña máis curta entre dous puntos da superficie terrestre.

P
Pailebote: Embarcación a vela, semellante á goleta.
Paquebote: Trasatlántico para o transporte de pasaxeiros e correo.
Parola: Palabra.
Peirao: Lugar onde atracan os barcos nun porto.
Pendurar: Suspender no ar cun cordel.
Penol: Extremo posterior da verga da vela dunha embarcación.
Percorrer: Facer un percorrido.
Permutar: Trocar, intercambiar.
Perversión: Degradación dunha actividade.
Pesadelo: Mal soño.
Peteirar: Bater as aves co peteiro.
Peteiro: Por onde comen as aves.
Políglota: Que sabe expresarse e entenderse en moitos idiomas.
Ponlas: Pólas, ramas.
Popa: Parte traseira do barco.
Póstumo: Dise do que a un lle sucede cando xa está morto.
Poutas: Gadoupas, poutadas. Extremos das patas dos felinos.
Prestidixitación: Ilusionismo, maxia baseada en efectos ópticos.
Proa: Parte dianteira do barco
Pulo: Arroutada, impulso, actuación súbita.

QU
Quitasol: Obxecto que se abre a modo de paraugas para guarecerse do sol.R
Rachar: Esgazar unha tea.
Radiograma: Comunicado por radiotelefonía.
Ráfega: Racha de vento
Randeeira: Bambán, carriola. Táboa suspendida sobre dúas cordas para bambearse.
Raudo: Rápido, veloz.
Reeditar: Volver editar.
Reiterada: Repetida.
Relinga: Tralla ou corda grosa que vai a barlovento na vela para reforzala.
Remorso: Remordemento. Cargo de conciencia.
Repouso: Pouso, restos sólidos que quedan dun líquido unha vez que se bebeu.
Retraio: Restos.
Reverso: Polo lado do revés.
Roita: Ruta, camiño.
Ronsel: Rastro que deixa na auga o barco pola popa.
Rosa dos Ventos: Roseta, compás, agulla de marear.  Aparello consistente nunha superficie circular onde están representados os puntos cardinais, cunha agulla imantada que indica a dirección norte.
Roteiro:  Guía de ruta.

S
Saudade: Nostalxia, morriña, falta de algo.
Seixo: Croio, coio, pelouro, pedra de cuarzo.
Serán: Última hora da tarde.
Sextante: Instrumento óptico utilizado para medir a altura dos astros co fin de determinar a posición xeográfica dun barco ou dun avión.
Singlador: Singrador, que realiza unha singradura.
Singladura: Singradura:  Distancia que percorre o barco en 24 horas. Viaxe por mar. Rumbo, traxectoria.
Sino de proa: Sino = Campá.
Sofisma: Razoamento falso, aínda que con aparencia de verdadeiro.
Solpor: Atardecer, crepúsculo, entre lusco e fusco.
Sonámbulo : Que anda durmido.
Sonear: Botar unha soneca.
SOS: Sinal de socorro.
Sotavento: Lado da embarcación oposto a aquel do que sopra o vento.
Stock: Acumulación, reserva.

T
Tatexar: Falar entrecortadamente repetindo sílabas.
Tecolear: Teclear, premer cos papos dos dedos as teclas.
Teima: Obsesión, tema recorrente.
Tentar : Tratar de. Palpar.
Timoel : Quen leva o temón ou leme.O que goberna.
Transeúnte: Viandante, xente que pasa.
Transmigración: En xeral, cambiar de lugar. Traslado masivo dun pobo. Trasladarse a alma dun morto a alguén vivo.
Trasbordar: Facer transbordo, mudar de nave.
Trasmán: A trasmán, fóra do  percorrido.
Traspor: Mudar de lugar.
Tremelar: Tremer, ter tremores.
Trincar: Aferrar, coller con forza, capturar.
Trincar

U
Ubicua: Que posúe a habilidade de estar en todos lados.
Unánimes: Que opinan o mesmo, sen disidencias.
Urro: Berro longo.

V
Vagas: Pouco definidas. Como galicismo ten o mesmo significado que ondas
Velame: Conxunto de velas
Ventrílocua: Que parece que fala co estómago, sen mover os beizos.
Versificar: Facer versos regrados.
Vieiro: Camiño, sendeiro, congostra, corredoira.
Violedas: Violetas. Pequenas flores silvestres de cor morada.
Virar: Dar media volta. Dar voltas.
Viúva: Muller á que lle morreu o home.
Vogar: Mover unha embarcación a forza de remos.

X
Xerfa: Escuma do mar
Xiróvaga: Vagabunda, nómada
Xordina: Sordina. Dispositivo que amortigua ou anula a sonoridade de algo.

Z
Zarpar: Deixar porto, desamarrar, iniciar o barco unha viaxe.