luns, 22 de novembro de 2010

Campo semántico de PARTIR

Aí van verbos que teñen en común parte do seu significado 'fragmentar'.
Unha boa idea é xuntalos por sinónimos, outra é empatalos cos materiais adecuados, outra é procurar substantivos relacionados que compartan o lexema.

PARTIR, ESCACHAR, ESNAQUIZAR, FRAGMENTAR, ESFARELAR, ESGAZAR, ESFIAÑAR, RACHAR, ROMPER, TALLAR, TORAR, ESMAGAR, ESCACHIZAR, CREBAR, LAÑAR, PULVERIZAR, CORTAR, FENDER, FRACTURAR, QUEBRAR, ABRIR, BRITAR, REBENTAR, ESCACHARRAR, ESTRAGAR, ESFOLAR, FANAR, FANICAR, REBANAR, RECORTAR, PELAR, TRADEAR, AGRETAR, ESFRANGULLAR, ESMIGALLAR, RELAR, MOER, DESINTEGRAR...buf!!!

venres, 12 de novembro de 2010

Os vellos non deben namorar

CUESTIONARIO

1. Onde se explica o título da obra?

2. Que función ten o epílogo?

3. Que é das mozas unha vez que morren os vellos?

4. Como se enteiran os vellos do ramate de cada historia?

5. O estatus social dos vellos está graduado, poderías ordenalo de maior a menor?

6. Como se reflicte a importancia social de cada vello no tratamento que se lles dá?

7. Responden as tres mozas igual ás peticións dos vellos?

8. Como reaccionan os mozos das rapazas cando se enteiran das pretensións dos vellos?

9. Como aparece representada a morte en cada lance?

10. Como morre cada vello?

11. Que tradicións populares aparecen representadas na obra?

12. Que outras artes concorren nesta obra a parte da literatura?

13. O estilo de Castelao está marcado polo uso sistemático de PARALELISMO, CONTRASTE E HUMOR, saberías explicar en que consisten?

14. O autor fala desta obra dicindo que é unha FARSA, sabes o que é?

15. VOCABULARIO: parrumeira, celme, mirrada, raxeira, azos, aferrón, xergón, casulo, solimán, solaina,arrieiro, creto, sieiro, lentura, arró, rexouba, chambra, lupanda, lenzo (engadiremos máis)